top of page

Steun onzer actie.

7ARTLA is een onafhankelijke en pluralistische vereniging. Overheidssteun en lidmaatschapgeld volstaan niet voor de dagdagelijkse actie. Maar u wenst dat ze concreet handelt via sensibilseringsacties, informatie, andere activiteiten…

Elke geldelijke bijdrage, hoe bescheiden ook, maakt de verwezenlijking mogelijk van talrijke projecten die nooit zouden kunnen volbracht worden zonder de inbreng van een externe financiële bijdrage.

 

  • Door lid te worden.

Uw lidgeld zal integraal gebruikt worden voor de verrijking en de bewaring van de collecties van 7ARTLA, via verwerving van oude documenten of filmposters, en voor de restauratie ervan.

Het is een financiële bijdrage.

Het zal ook dienen als steun van het wetenschappelijke en culturele beleid van de vereniging: tentoonstellingen, publicaties, conferenties, evenementen, enzovoort.

Onze leden worden op de hoogte van de activiteiten gehouden en genieten van een voorkeurbehandeling bij onze acties.

 

Lidmaatschapgeld:

  • 20€ voor individuele personen

  • 50 € voor verenigingen

  • 100 e voor handelsvennootschappen.

De inschrijving is geldig vanaf de dag van betaling op ons rekeningnummer 523-0803345-66, met volledige  opgave van uw gegevens en vermelding ‘lidmaatschapgeld’. 

 

  • Door donateur of mecenas te worden.

Schenkingen gaan integraal naar de verrijking en de bewaring van de collecties van 7ARTLA via aanwinst van oude documenten, filmposters, en de restauratie ervan.

Uw giften dienen ook als steun  voor de wetenschappelijke en culturele werking van de vereniging: tentoonstellingen, publicaties, conferenties of evenementen, enzovoort. Onze donateurs  worden op de hoogte van de activiteiten gehouden en genieten van een voorkeurbehandeling bij onze acties.

 

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page